• میخواهم همزمان برای خودروی خود رینگ و لاستیک مناسبی خریداری نمایم. (پکیج کامل رینگ و لاستیک)
    مشاهده نتایج
  • مشاهده نتایج
لاستیک مناسب خودروی شما اینجاست
در کادر مقابل امکان جستجوی لاستیک مورد نظرتان به دو روش فراهم شده است در بخش انتخاب بر اساس وسیله نقلیه شما میتوانید با توجه به نوع خودرو و سال تولید آن لاستیک فابریک و سایر سایزهای جایگزین خودروی خود را انتخاب نمایید. در بخش بر اساس سایز شما با وارد کردن مشخصات مندرج بر روی لاستیک های خودروی خود میتوانید آنها را تهیه نمایید.
آشنایی با علائم روی تایر
 
راه های افزایش عمر تایر
 
برچسب لاستیک مصوبه اتحادیه اروپا
 

برندهای برتر